Bewust Zijn
Je bent hier : Home / Daltonacademie / Bewust Zijn

Bewust Zijn

Gericht op jeZelf ontwikkelen en hierin de eigen verantwoordelijkheid ontdekken in het bijdragen aan het geheel. Je openen voor wat wil doordringen. Durf en vertrouwen ontwikkelen in het werken vanuit eigen waarde(n), aan de hand van anekdotes. Je verleent hieraan betekenis voor hoe je je werk wilt en kunt inrichten. Met als doel gaan staan voor dat wat je naar buiten wilt brengen. Individueel of in kleine groepen.

  • Coachtraject, of -abonnement
  • Leergroep jezelf ontwikkelen in het werken vanuit eigen waarde(n)
  • Begeleide intervisie aansprekend pedagogisch didactisch handelen

De coaching en intervisie zijn erop gericht vanuit individuele ontwikkeling optimaal bij te dragen aan het onderwijs dat de school geeft. Het vindt zijn grondslag in de menskundige supervisiekunde, waarin de intentie is het handelen in lijn te brengen met het voelen, willen en denken. Vanuit de menskunde wordt het lichamelijke gewaarzijn, emoties als toegang gevend en het intuïtieve weten expliciet betrokken. Om iedere keer opnieuw te ervaren hoe je ZELF gevraagd wordt bij te dragen aan het geheel; zo je talenten benuttend in het werk nemer zijn uitbouwen.

De komende periode worden de uitgevoerde vraaggerichte trajecten doorontwikkeld tot modulebeschrijvingen.

Bedragen

Coaching kost 95 euro per uur voor instellingen. Voor particulieren is er een gereduceerd tarief van 80 euro.

Een abonnement is 500 euro voor een heel jaar; 300 euro voor 5 maanden. Daarin is er de mogelijkheid korte acute vragen voor te leggen, om perspectieven te verbreden en te zien wat werkelijk gevraagd wordt.