Evenementen
Je bent hier: Home / Evenementen / 4-D Onderwijs café

4-D Onderwijs café

22-03-2019 09:44 - 20-07-2018 09:44

In het 4D-cafe delen we met elkaar verhalen uit de praktijk en verrichten we onderzoek naar wat het anders inrichten van onderwijs van ons als leerkracht vraagt. Op 22 maart staat het thematiseren van onderwijs centraal.

Thematiseren van onderwijs, hoe vlieg jij het aan?

Wij geloven in het thematiseren van onderwijs. Het thematiseren van onderwijs als werkwijze, waarin er evenveel aandacht is voor het "ik", "wij" én "onze wereld". Het brengt de/onze bedoeling van onderwijs en wat en hoe we doen dichter bij elkaar. Wat het effectief zijn ten aanzien van leeropbrengsten én persoonlijke ontwikkeling vergroot.

Wanneer ik, wij en onze wereld alle drie belangrijk zijn, komt de leerkracht voor ander soortige vragen te staan:

 • Wie ben ik en waar draait het voor mij om?(voor mij, voor mijn leerlingen, voor iedereen?)
 • Wie ben jij (zijn jullie) leerling(en) en wat is voor jou (jullie) belangrijk?
 • Wat wil je? Wat willen jullie?
 • Wat is de situatie waarin we ons bevinden Wat staat op het programma? Wat willen/wat moeten wij leren/onderwijzen, doen?
 • Waar kunnen we niet omheen? Wat willen we veranderen?
 • Hoe kiezen we in het hier en nu het thema/de taak om aan te werken?
 • Hoe zijn het beroep wat er op mij wordt gedaan en wat ik wil in balans? (Naar Ruth C. Kohn, themagecentreerde interactie)

Het vaststaande, bepaalde wat het werken met methodes met zich meebrengt, wordt aan het wankelen gebracht. De leerkracht is zelf aan zet, doet er toe in hoe doelen inhoud en vorm te geven. Het ik, wij en de wereld serieus nemend, kan dit niet zonder de leerling bij dit ontwerpen te betrekken. Het onbepaalde, het proces aangaan, brengt onzekerheid met zich mee. Onzekerheid, die de kern van het prachtige risico van onderwijs weergeeft en mens-zijn raakt. Exact in dit onzekere krijgt het talent de ruimte zich te ontplooien. Het ontpopt nieuwe nog onvoorziene mogelijkheden, waarin willen leren opstaat.

Wij, Marian Koolhaas en Annemarie Wenke, zijn nauw betrokken bij het realiseren van dit proces op scholen. We zien mooie initiatieven op diverse scholen en willen deze graag met elkaar in contact brengen tijdens een

4-D LAB Thematiseren van onderwijs

22 maart 13.00 – 17.00 uur, te Zwolle

voor MT-leden, IB/CPO'ers en daltoncoördinatoren

In het 4-D LAB beogen we een ruimte te creëren waarin we spelend, onderzoekend met elkaar leren aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk en actuele vragen, die het hart van onderwijs raken.

Samen onderzoeken we wat het betekent voor:

 • -Wat belangrijk is bij het effectief ontwerpen van het thema als team.
 • -Hoe het ontwerpen van het thema met de kinderen inhoud en vorm krijgt.
 • -Hoe je met de kinderen een rijke leeromgeving inricht.
 • -Wat een rijke leeromgeving is.
 • -Hoe je stuurt op wat er in jouw ogen nodig is.
 • -Welke parameters je hanteert en hoe je die visualiseert.
 • -Hoe reflectie een plek krijgt.
 • -Hoe je leert balanceren tussen ik-wij-de wereld.
 • -Hoe opbrengsten zichtbaar worden (leeropbrengten én persoonlijke ontwikkeling).

Als bijdrage aan het inrichten van de rijke leeromgeving, vragen we alle deelnemers per school een hoek in te richten waarin wordt getoond wat en hoe je bezig bent met thematiseren, waar je trots op bent en wat aandacht vraagt. Het is fijn, als de hoek ook zonder toelichting sprekend naar voren brengt hoe jullie werken.

De opbrengsten van het LAB bundelen we in een katern voor de deelnemers.

Als bijdrage aan de onkosten vragen we 25 euro per deelnemer van scholen die we begeleiden. Opgave graag voor 15 maart, via info@wenkeperspectief.nl, of marian@heliks.nl.

We hopen veel van jullie en van elkaar te zien!

Hartelijke groet,

Marian Koolhaas & Annemarie Wenke