Het kind een stem geven

In Dalton Visie (jaargang 9, nr.3. maart 2021) heeft René Berend (de ontstaansgeschiedenis van) mijn Daltonvisie geportretteerd. trots op hoe het verhaal waar Wenke Perspectief voor staat naar buiten gaat.

Zie voor PDF:

https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/wenke-ghost-git/the_files/item_files/43/original.pdf?1616337834

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.