Daltonacademie
Je bent hier : Home / Daltonacademie

Daltonacademie

Vanuit de vraaggerichte trajecten groeit Wenke Perspectief uit tot school, waarin eigen modules vorm krijgen en uit kunnen groeien tot opleidingen. De modules zijn gericht op ruimte creëren zichzelf te ontwikkelen tot de leerkracht, coördinator, directeur die men in wezen is. Om van betekenis te kunnen zijn voor het kind. De modules zijn geordend onder vier lemniscaten, die als vliegwiel het geheel van leren in beweging zetten.

In maart is gestart met het 4-D DaltonLAB, een 1 jarig traject gericht op intensivering van daltonskills, waarin het werken vanuit de vier lemniscaten geïntegreerd aan de orde komen.

Begin 2017 heeft Wenke Perspectief de licentie daltonopleidingsinstituut aangevraagd bij de NDV en in februari toegekend gekregen van de NDV. Hiermee krijgt Wenke Perspectief het vertrouwen om de komende jaren studenten en leerkrachten op te leiden tot dalton leerkracht primair onderwijs en hen te certificeren. Dit certificeren geldt eveneens voor het opleiden tot daltoncoördinator en daltondirecteur. De opleidingen worden uitgevoerd op vraag van scholen. Eigen vragen/beleidspunten worden expliciet betrokken in de uitwerking. Zie meer specifiek onder daltonopleidingen.

Daarnaast zullen er vanuit de DaltonAcademie periodiek topics themagecentreerd behandeld worden in het Onderwijscafé. Op stapel staan de daltonIB'er als coach/intervisiebegeleider en de daltoncoördinator als opleider.

De vier lemniscaten, waaronder de modules worden geordend zijn:

1. Bewust Zijn

Gericht op jeZelf ontwikkelen en hierin de eigen verantwoordelijkheid ontdekken in het bijdragen aan het geheel. Je openen voor wat wil doordringen. Durf en vertrouwen ontwikkelen in het werken vanuit eigen waarde(n).

 • Coachtraject, en -abonnement
 • Leergroep jezelf ontwikkelen in het werken vanuit eigen waarde(n)
 • Begeleide intervisie aansprekend pedagogisch didactisch handelen
 • Thematiseren van topics in het Onderwijscafé

2. Onderzoekend leren

Gericht op het leren onderzoeken van de waargenomen reflectie van leerprocessen in het present eren van ontwikkeling. Zien hoe dit de zone van potential development (ZPD) in beeld brengt. Moed ontwikkelen te handelen naar wat je jezelf en de ander gunt.

 • Leren waarnemen van reflectie, gebruik porfolio (en anekedotes).
 • Het voeren van waarachtige reflectiegesprekken (met kinderen).
 • Coöperatief leren betekenisvol uitwerken in de praktijk
 • De waargenomen ZPD laten doorwerken als voorbereiding van je handelen, uitgewerkt in groepsplan en taakbrief.

3. Ontwikkeling ontwerpen

Gericht op het ontwikkelen van onderwijs door het samen thema-gecentreerd leren ontwerpen wat aan de orde is. Vanuit liefde voor het kind en een passie voor leren het eigen onderwijs re-formen naar wat je jezelf en het kind gunt (in gepersonaliseede curricula).

 • De leerkracht als ontwerper in het thematiseren van onderwijs
 • Werken met kindportretten om het eigen onderwijs te ontwikkelen
 • Samen leren ontwerpen van betekenisvolle thema's
 • Samen leren ontwerpen van gepersonaliseerde curricula

4. Ontvangen weten naar buiten brengen

Gericht op het vrijuit naar buiten brengen van de eigen werkwijze van de school in de daarvoor ge-eigende middelen.

 • Van portfolio naar rapportage.
 • Een schoolplan dat leeft!

De komende periode worden de uitgevoerde vraaggerichte trajecten doorontwikkeld tot modulebeschrijvingen.