Het kind een stem geven

In oktober gaat de daltoncoördinatorenopleiding weer van start. In iedergeval in Zwolle e.o. en in Etten-Leur en bij voldoende deelname ook in het Westen van het land/Noord-Holland. Wil je nog deelnemen, geef je dan op voor 1 oktober.

Wij denken dat deze opleiding ook heel interessant kan zijn voor bouwcoördinatoren, die het coördineren van hun bouw vanuit de dalton way of living willen scholen. Ook zij zijn van harte welkom als deelnemer.

Zie voor meer informatie bijgevoegde flyer.

Hoe de flyer toe te voegen?

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.