Het kind een stem geven

Door Chanti Janssen.

Dank jullie wel voor het stellen van deze betrokken vraag. En dank voor de vele lieve berichten, bloemen, kaarten, persoonlijke notes en nog veel meer. De dankbaarheid is enorm groot en het deed Annemarie voelbaar goed.

Zoals de meesten van jullie weten, is voor de zomervakantie de diagnose borstkanker geconstateerd bij Annemarie en is ze begonnen met chemo & immunotherapie. Na enkele kuren waren er zoveel bijwerkingen dat er telkens aanpassingen zijn gedaan. Gelukkig werkt de therapie ook sterk in op waarvoor het bedoeld is en blijkt de tumor op beeld niet meer zichtbaar. De kuur slaat dus enorm aan, eigenlijk te heftig, waardoor andere zaken nu meer aandacht vragen. Dit is waarom er is gekozen om niet door te gaan met de kuren en over te gaan tot de volgende stap in het traject: opereren.

Toen ik half augustus bij Annemarie thuis was, hebben we samen een start gemaakt met het nieuwe schooljaar. De stem die ik door het traject wat Annemarie aangaat heen hoorde: vertragen, overkomen, herstellen, aangaan, rust, liefde en loslaten. Tegelijkertijd brengt het de vraag hard naar voren wat wij het leven hebben te bieden en wat we mogen ontvangen in het leven. "Is dat voor jou helder?", vroeg mijn moeder mij vorige week. Het zijn wezenlijke zaken waar ik mij vaak te weinig mee bezig houd. Werken aan mijzelf, werken aan het leven, werken aan het grotere geheel. We doen het allemaal.

Wat heb jij het leven te bieden en wat mag jij ontvangen in het leven?
Hoe maak je daar werk van?❤️

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.