Inspiratiebronnen
Je bent hier : Home / Wenke Perspectief / Inspiratiebronnen

Inspiratiebronnen

Wenke Perspectief werkt vanuit het zich verbonden weten met de structuren die haar gevormd hebben tot wie zij is. Opleiding en het leven zelf hebben haar hierin gevoed. De structuren geven de steun die nodig is om het onderwijs te re-formen, vanuit het zien en horen van de mogelijke toekomst via het kind.

Bronnen:

Als dochter van de 'Pater Familias' van het Nederlandse dalton onderwijs ben ik beïnvloed door het werk van Helen Parkhurst in het moed creëren het anders te doen. Durf te ontwikkelen om te experimenteren, te onderzoeken, en al doende vanuit het respect voor het kind onderwijs vorm te geven.

Gedreven door de intentie een concept te ontwikkelen, dat leidt naar scholen waar kinderen met plezier naar toe gaan. Scholen waarin het kind het leven leert kennen, door uitgedaagd te worden in het leren. En waarin opbrengsten worden gezien als geheel van proces en product samen. De drie samenwerkende principes zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn hierin een way of living, die vanuit het hart naar het concrete tot uiting komt en gestimuleerd wordt tegelijkertijd.

In de uitwerking van dit idee, word ik gevoed door concepten die ik heb leren kennen in werk en gevolgde opleidingen.

 • De menskunde, die voedt in haar behoefte om te kijken naar de mens als geheel en haar leert hier woorden aan te geven bij het onderzoeken van het pedagogisch-didactisch handelen in de praktijk. Denk o.a. de algemeen antroposofische inzichten over de mens (als lichaam, ziel en geest) én het gewaar zijn en betrekken van fysiologische processen die in jezelf plaatsvinden.
 • Vygotsky's ZPD, zone van potential development, en de betekenis voor onderwijs geven.
 • C.G. Jung, over het collectieve onbewuste, individuatie (ontwikkeling en heel worden) en de typology-en, met name het in ere herstellen van de waarneming en intuïtie (imaginaire denken), naast gevoel en verstand.
 • Het systeemdenken, met haar systeemwetten ten aanzien van binding, ordening en balans geven en nemen.
 • De moral purpose van Fullan en de golden circle van Simon Sinek, om van binnen naar buiten te treden vanuit eigen betrokken waarden.
 • Theory U van Otto Scharmer, om te openen. Met open geest, open hart en open wil Zelf leiding leren geven vanuit de toekomst die zich aandient en synchroniciteit te ervaren (o.a. beschreven door Josuph Jaworski).
 • De 8 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey ten behoeve van het continu creëren van werken vanuit wederzijds afhankelijkheid.
 • Het ge-eigende ritme vinden van de Deming-cirkel rondmaken in een lerende organisatie, met z'n verschillende dynamieken.
 • En recent is daar bij gekomen Gert Biesta, van wie ik ooit nog college had, met zijn rakende "Het prachtige risico van Onderwijs" en het virtuoos onderwijs als antwoord op evidence-based werken. http://www.hetabc.nl/sites/hetabc.nl/files/virtuoos_onderwijs_en_virtuoos_onderwijzen-gert_biesta.pdf

In mijn verlangen naar het geheel en voelen dat ik leef (ipv overleef), ervaar ik steeds vaker hoe ik mijn voeding niet alleen uit de denkkracht van anderen haal, maar juist ook uit dat wat heel dichtbij is:

 • Mijn gezin en hoe de relaties in het gezin - waarin het leerkracht, leerling, onderzoeker en bestuurder van het leven zijn continu rolwisselend- samenwerken. Het doet een beroep op me opnieuw betekenis te geven aan: de pedagogische triade van JanDirk Imelman en de wisselwerking tussen kind-opvoeder-leerstof, aan het begrip vertrouwen vanuit de onvoorwaardelijke liefde, waarmee we ons (wel of niet) omringd weten.
 • De oceaan en haar ritme van getijdend van doorgaand komen en gaan als ritme verbonden met het heel al.
 • De serene rust in de natuur, met haar doorgaande ontwikkeling, het stromen, die vitaliseert.
 • Dieren, m.n. de ervaring met paarden, die herinneren aan de waarde van zintuiglijk waarnemen en impulsen voor waar nemen als basis voor oprecht samenwerken.
 • Scheikundige processen, om te scheiden, abstraheren, verbinden en (uit) kristalliseren.