LAB-dagen
Je bent hier : Home / Wenke Perspectief / LAB-dagen

LAB-dagen

Een initiatief op zoek naar ander onderwijs voor pubers

Wenke Perspectief ontmoet steeds vaker intuïtief lerende, begaafde kinderen, die niet gedijen op school. Kinderen die last hebben van de continue druk in hun hoofd, de strakke vak structuur, het op met name cognitieve en deductieve wijze leren uit boeken en de voortdurende stroom van toetsen. Voor kinderen van 13-17 jaar, die wel willen maar niet kunnen voldoen aan de wijze waarop leren vorm krijgt op school, en het eigen leren vorm willen geven, kan Wenke Perspectief LAB-dagen organiseren. LAB-dagen vormen letterlijk een tussenruimte voor kinderen die anders het onderwijs (dreigen te) verlaten.

DOORGAAN WAAR ANDEREN STOPPEN

Het werk van Wenke Perspectief is horen wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Dit met de kinderen (en voor hen belangrijke personen) te onderzoeken en realiseren in een leerplan dat klopt. Een leerplan dat hen tot leven brengt, het leren in gang zet en de eigen gekozen weg vorm gaat geven.

Wenke Perspectief kan - als woordvoerder van de kinderen - scholen ondersteunen en voeden in het onderzoeken van de ruimte en mogelijkheden, om gehoor te geven aan wat kinderen hen eigenlijk vragen.

Door het samen optrekken, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vertrouwen en het vinden van een weg hoe het leren op school anders in te richten.

RUIMTE VOOR ZELF LEREN

Wenke Perspectief organiseert wekelijks een LAB-dag, waarin het kind op basis van het dagelijks bestaan actief ervaart wie het is, hoe het werkt en leert en wat het wil.

Geïnitieerd door wie het kind is en wat het wil -leren- én gebruik makend van de leerstof van de schoolvakken op school, wordt het curriculum op LAB-dagen zo ingericht, dat het persoonlijk leerplan een plek krijgt.

Het LAB steunt en voedt hiermee het eigen initiatief van het kind als bijdrage aan het inrichten van onderwijs waarin het zelf ertoe doet. Met als doel een persoonlijke weg naar een diploma op school mogelijk te maken.

In het LAB gaan we samen op zoek naar die persoonlijke weg met een herkenbaar dagelijks ritme, waarin vanzelfsprekend en in wisselwerking aanwezig zijn:

  • Werken met hoofd, hart en handen,
  • Ritme, rust, en bewegen,
  • Natuur, cultuur en filosofie,
  • Waarnemen, context en realiteit.

HET IDEE

  • Een dag in de week gaat het kind naar school op een andere plek. Hiermee creëert het LAB een tussenruimte waarin het kind tot zichzelf komt en als zichzelf aan het werk leert gaan.
  • Met ieder kind en voor hem/haar belangrijke personen vindt een intake-kinderbespreking plaats. De intake geeft inzicht in wie het kind is, wat het kan en wil leren en welke context dit vraagt. Het vormt de input voor het inrichten van een persoonlijk leerplan.
  • Het LAB vindt plaats in huiselijke sfeer. Er wordt gewerkt in een kleine groep, waarin de tijd wordt genomen voor het begeleiden in het gaan van de eigen weg.
  • In overleg worden er LAB-dagen gepland in Zwolle.
  • Het LAB is geopend van 9.00 – 17.00 uur. Tussen 9.30 en 15.30 uur wordt een programma aangeboden.
  • Het LAB wordt gerealiseerd in opdracht van de kinderen, op vraag van het regulier onderwijs, ouders, of de kinderen zelf. Kosten zijn afhankelijk van de vraag. Neem hierover gerust contact op.

DE FOLDER