Schoolontwikkeling
Je bent hier : Home / Wenke Perspectief / Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Wenke Perspectief maakt samen met scholen werk van schoolontwikkeling waarin het zien en horen van het kind uitgangspunt is.


Je kunt bij Wenke Perspectief terecht voor:

  • begeleiden van onderwijs-ontwikkeltrajecten en het verzorgen van studie(mid)dagen,
  • begeleiden van werkmiddagen en intervisiebijeenkomsten,
  • coaching van leerkrachten en leidinggevenden/co√∂rdinatoren.

Wenke Perspectief is erop gericht om dat wat de school in wezen wil, zelf te leren doen vanuit liefde voor het kind en een passie voor leren. Uitgangspunt vormt de rijkheid die het pedagogisch-didactisch werken te weeg brengt en zowel het wat als het hoe als leerstof te organiseren in werkelijk gepersonaliseerde curricula. Om zo zelf bij te dragen aan het opgroeien van het kind tot volwassenheid, gebruik makend van talenten.

Ze maakt het verborgen curriculum - de waarden die je doorgeeft - expliciet en begeleidt de school in het hervormen van het onderwijs vanuit de waarden waar het werkelijk naar wil leven. Om zo al onderzoekend, ontwikkelend, reflecterend,ontwerpend samen werk te maken van leerprocessen waarin een ieder tot z'n recht komt.


Heeft u ook het idee dat u te veel moet en te weinig toekomt aan wat de situatie eigenlijk van u vraagt?
Wenke perspectief helpt u situaties doorzien en met oog voor het kind opnieuw ontwerpen, waarin de leerkracht tot zijn recht komt. Door dit proces als team aan te gaan, ontstaat steun en vertrouwen een vernieuwde werkwijze te ontwikkelen die de school past.

Afgelopen schooljaar heeft Wenke Perspectief samen met (dalton)scholen werk gemaakt van:

Wat alle trajecten gemeen hebben, is het groeien van vertrouwen in het besef dat de leerkracht er zelf toe doet en het samen reflecterend lerend gaan staan en werken vanuit dat wat je jezelf en het kind gunt.

Komend schooljaar ga ik samen met vertrouwde en nieuwe scholen aan de slag met:

  • Leren waarnemen en reflecteren in relatie tot portfolio, zinvolle reflectiegesprekken en themagecentreerd werken.
  • De betekenis van de school als thuis in relatie tot effectief handelen.
  • Leren borgen op alle niveaus; de ontwikkelingsgerichte benadering.