Het kind een stem geven

Beste mensen,

Wenke Perspectief is bezig met het veranderen van de website in een meer dynamische omgeving. Een omgeving waarin opleiders van Wenke Perspectief en scholen waarmee wordt samengewerkt een plek krijgen om ervaringen, instrumenten en onderzoeksresultaten te delen.

Op dit moment zitten we midden in een transitie, waardoor uitprobeersels, materiaal van de oude website en nieuwe blogs dwars door elkaar heen zichtbaar zijn. Excuses voor dit ongemak.

Voor vragen is het op dit moment handiger ons een mail te sturen: annemarie@wenkeperspectief.nl

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.