Wenke Perspectief
Je bent hier : Home / Wenke Perspectief

Wenke Perspectief

Wenke Perspectief is opgericht door Annemarie Wenke, pedagoog en onderwijskundige. Annemarie is gericht op het bij elkaar brengen van werelden, waarin je Zelf/het kind tot zijn recht komt.

Annemarie is beïnvloed door het daltonconcept als way of living en al werkende steeds zoek naar onderwijs dat het kind aanspreekt. Haar passie is onderwijs geven, waarin het kind zich gezien en gehoord weet. Het parallel proces de ingang om hiermee aan de slag te gaan.

In contact met schoolteams is Annemarie in staat mensen te raken en te inspireren tot zelf nadenken welk beroep kinderen op hen doen. Ze creëert een (leer)omgeving waarin het kind de leerkracht als mens ontmoet. Iemand die verantwoordelijkheid durft te nemen voor zijn eigen passie en beseft dat dit alleen samen met kinderen tot stand gebracht kan worden. Zo maakt ze werk van een school als thuisbasis voor een ieder (kind, ouder, leerkracht en leidinggevenden), om zich te ontwikkelen als mens die bijdraagt aan het geheel.

Annemarie leert scholen wat zij pedagogisch-didactisch in huis hebben en creëert ruimte te werken vanuit eigen waarde(n) en het exploreren van talenten. Ze geniet ervan hierin samen lijn te brengen, zodat het zich ontwikkelt tot de inrichting van een schoolconcept waarin bestaande structuren opnieuw geschikt worden (gemaakt). Ingebed in een ritme van een onderzoekende cultuur die past.


Ook behoefte bestaande structuren te doorbreken op zoek naar een werkwijze die de school past? Wenke Perspectief houdt ervan samen met scholen dergelijke trajecten onderzoekend, lerend aan te gaan.

Vanuit haar brede ervaring in het hoger onderwijs en als dalton-praktijkexpert, supervisor, menskundig opleider en onderwijsconsultant put Annemarie uit talloze praktijkvoorbeelden, waardoor nieuwe perspectieven al snel tot de verbeelding spreken.

Wenke Perspectief heeft de intentie om het weten dat zich in het werken met schoolteams ontwikkelt helder naar buiten te brengen. Ze ziet het als haar bijdrage aan de ontwikkeling van het daltonconcept, vanuit het perspectief van het zien en horen wat het kind ons te vertellen heeft.