Werkwijze
Je bent hier : Home / Wenke Perspectief / Werkwijze

Werkwijze

Wenke Perspectief werkt vanuit de intentie samen met u te onderzoeken wat het werkelijk zien en horen van het kind betekent voor wat onderwijs geven inhoudt. Ingang vormt de concrete vraag van de school.

Uitgangspunt van haar werken is de pedagogisch-didactische relatie tussen kind en leerkracht en dat wat zij hierin van elkaar leren, bij elkaar vrij maken. Vanuit een basis van:

 • liefde geven en ontvangen
 • er zijn
 • thuis voelen
 • durven aangaan
 • blijven
 • genieten

Van binnen naar buiten mobiliseert Annemarie de eigen waarden - al doende en samen lerend - vorm te geven in het concrete pedagogisch-didactisch handelen in de praktijk. Al onderzoekend, ontwikkelend, reflecterend, ontwerpend wordt als team werk gemaakt van leerprocessen waarin een ieder tot z'n recht komt. Met als doel het geheel uitkristalliserend naar buiten brengen als waardevol onderwijsconcept dat werkt in de leef-/leerpraktijk.

Stappenplan

In het werken met Wenke Perspectief zijn een aantal stappen te onderscheiden. De stappen zijn erop gericht teams te leren het Zelf te doen. Hen te bevrijden van de waan van wat er allemaal moet op een dag, naar kiezen voor een ritme van werken dat aan de orde is om samen het werkelijke doel te realiseren.

Gekoppeld aan een gekozen thema/module krijgen deze stappen in nauw overleg met directie en/of coördinatoren vanuit de idee van spiraliserend leren vorm.

Het begin: de zone van potential development
 • Doorkijken en voor zien van de zone van 'potential development' tussen wat mensen kunnen en willen. Ontdekken van onderwijsbehoefte die vanuit de achtergrond naar voren komt. Gebruik van de DoorKijkWijzer en werk van Escher om te duiden.
De start: Bewust worden van waar het om draait: de eigen motivatie
Zelfstandig al doende onderzoeken en ontwikkelen
 • Experimenten, onderzoeken, leren door doen HOE jij Zelf werkzaam bent. Eigen talenten exploreren. Leren begeleiden op afstand om het geheel aan initiatiefkracht te steunen. Mobiliseren tot schrijven van anekdotes om het eigen werk waarderend te leren zien, met gebruik van logboek en/of portfolio.
 • Moed ontwikkelen bestaande structuren te re-formen, ontwikkelen, door je te verbinden met de ander - het kind - en ruimte te maken voor dat wat je eigenlijk weet. Werken met kindportretten.
Samen leren door reflecteren
 • Scholen in leren zelfstandig delen, om samen groeien vorm te geven. (innovatief coöperatief leren werken). Present eren van opbrengsten (proces en product), als input voor samen reflecteren. Bewust worden hoe een ieder bijdraagt aan het geheel en dit betekenis verlenen voor hoe op school aansprekend onderwijs gegeven kan worden dat je jeZelf en de ander gunt. Werken met kwaliteitslemniscaten. http://wenke.thedutchlab.com/activiteiten/borgen-m.
Verantwoordelijkheid nemen: samen ontwerpen op basis van gedragen weten
Leren borgen
 • Aansturen van leren borgen: erkennen en herkennen van het gedragen weten. Het leren vorm geven als totaal curriculum met behulp van ge-eigende instrumenten: kwaliteitslemniscaten en present eren van portfolio http://wenke.thedutchlab.com/activiteiten/gouden-k.

De door Wenke Perspectief gehanteerde instrumenten worden komend jaar beschreven onder producten.