WELKOM BIJ WENKE PERSPECTIEF

Een eigen geluid in het samen onderzoeken wat het werkelijk zien en horen van het kind betekent voor dat wat onderwijs geven in wezen inhoudt.

HET KIND ALS INSPIRATIEBRON

Onderzoeken hoe het kind leerkracht vrij maakt. Ontdekken welk talent van de leerkracht wordt gewekt, om zich te ontwikkelen tot pedagogisch-didactisch handelen dat het behoeft. Bewust worden hoe in het werken vanuit talenten de zone van naaste ontwikkeling op aansprekende wijze tot ontwikkeling komt. Met als opbrengst een geëigende didactiek.

OPRECHT SAMEN WERKEN

Ontwerpen van leeromgevingen waarin onderzoeken de ruimte krijgt in een context die kinderen aanspreekt. Een leeromgeving die uitnodigt tot exploreren, zelf leren en samen kennis creëren, door het thematiseren van onderwijs. Met aandacht voor het begeleiden van het leerproces en de opbrengst als spiegel voor de effectiviteit ervan.

WAARNEMEN VAN REFLECTIE

Leren waarnemen hoe het werk reflecteert. Bewust worden en betekenis verlenen hoe ieders werk bijdraagt aan het geheel waar de school voor staat. Groeien in erkennen van het gedragen weten. Met bewust zijn naar buiten brengen in ontwerpen van gepersonaliseerde curricula, waarin het wat en het hoe als leerstof vorm krijgt in een ritme dat past.

Evenementen

01
Oct
Daltonleerkracht opleiding van start regio Friesland

Op woensdag 20 september start de daltonleerkrachtopleiding in Friesland. In twee jaar tijd word je opgeleid tot daltonleerkracht die in staat is met plezier zijn steentje bij te dragen aan het vor... Lees verder

11
Oct
daltoncoordinatoren opleiding regio Zwolle van start

Vanaf 11 oktober 2018 gaat de vernieuwde daltoncoordinatorenopleiding rondom Zwolle van start! Zie de flyer voor meer informatie. Lees verder

12
Oct
Dalton & IB 3 opleiding

13 maart rondde we dit prachtige traject af. We zijn voornemens in september/oktober te starten met de opleiding voor dalton IB. IB'er zijn op een daltonschool, kan niet zonder HET kind in beeld te... Lees verder

14
Oct
4-D Daltonmanagement LABdag: hoe leiding geven aan daltononderwijs ontwikkelen, door kijken vanuit de ogen van het kind

Wenke Perspectief organiseert in samenwerking met Hans Wenke en Marian Koolhaas 4-D Dalton Management LAB-dagen als vervanger van de traditionele management-tweedaagse. Voor MT-leden, daltoncoördin... Lees verder

Uit het onderzoeksblog

Leren verstaan: vertrouwen en geloven

17 December 2015

In mijn onderzoek naar wat werkelijk zien en horen van het kind betekent voor onderwijs geven, be...

Lees verder

Waar ben je mee bezig?

14 October 2015

Had jij er ook last van? Dat je, ondanks al je goede voornemens, afgelopen maanden weer eenvoudig...

Lees verder

Werken vanuit Intentie

04 September 2015

In de eerste weken net na de zomervakantie kom ik het in al mijn gesprekken met mensen uit het ve...

Lees verder

Kwetsbaar onderzoeken

14 March 2015

In het filmpje van Brene Brown ontmoet ik het onderzoek dat ik wil verrichten. Het kw...

Lees verder