Het kind een stem geven

Hier vind je een overzicht van de actuele thema's waarmee we aan het werk zijn en waarover we regelmatig zullen schrijven op het blog.

De pedagogische stem. "Spreken met een kind welke stem vraagt dat?"

asdal één alinea tekst

Thematiseren van het onderwijs in een inspirerende leeromgeving/cultuur

asdal één alinea tekst

Procesgericht werken met de Dalton-periodetaak

asdal één alinea tekst

Portfolio en leergesprekken

asdal één alinea tekst

Daltonpedagogiek en Executieve functies

asdal één alinea tekst

Leiding geven aan het parallel proces van samen leven, onderzoeken, leren, werken als team op een daltonschool

asdal één alinea tekst

Voor een doorlopende impressie van ons werk op scholen, volg ons op Instagram.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.