Het kind een stem geven

Wie zijn we en waar gaan we voor

Wenke Perspectief is ruim 10 jaar geleden opgericht door Annemarie Wenke, pedagoog en onderwijskundige. Haar missie is het kind een stem geven, door een ander geluid te laten horen in samen onderzoeken wat werkelijk horen van een kind betekent voor onderwijs geven.

De afgelopen jaren is Wenke Perspectief uitgegroeid tot opleidingsinstituut, waar mede-opleiders worden opgeleid en waaraan experts zich als free-lancer hebben verbonden. Lees verder over de opleiders van Wenke Perspectief.

Beinvloed door het daltonconcept als way of living doen de opleiders van Wenke Perspectief onderzoek naar betekenisvol, aansprekend onderwijs waarin het kind een stem krijgt.  In hun dagelijks werk  zijn zij gericht op wat  het inrichten van een rijk leerlandschap in een rijke cultuur initieert. Het parallel proces vormt hierin de ingang.

"Experience indeed is the only real teacher."  Helen Parkhurst

In contact met schoolteams is Wenke Perspectief in staat mensen te raken en te inspireren tot zelf nadenken welk beroep kinderen op hen doen.  Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en ontwikkelde en beproefde instrumenten werken de opleiders aan het creëren van een leercultuur waarin het kind de leerkracht als mens ontmoet. Iemand die verantwoordelijkheid durft te nemen voor zijn eigen passie en beseft dat dit alleen samen met kinderen tot stand gebracht kan worden. Zo maakt ze werk van een school als thuisbasis voor een iedereen (kind, ouder, leerkracht en leidinggevenden), om zich samen te ontwikkelen als mens die bijdraagt aan het geheel.

Ook behoefte meer te werken vanuit het zien en horen van het kind en het ontwikkelen van een rijke leercultuur op school? Wenke Perspectief houdt ervan samen met scholen dergelijke trajecten onderzoekend, lerend aan te gaan.
De opleidingen zijn erkend door de Nederlands Daltonvereniging
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.