Het kind een stem geven

Opleidingen en scholing

In het schooljaar 2022 - 2023 start er in ieder geval een daltonleerkrachtopleiding in de regio Zwolle en Doetinchem. Een daltoncoördinatoren opleiding in Zwolle/Noord Nederland. Een opleiding daltonleidinggevende centraal in het land. Voor meer informatie vragen we je een mail te sturen.

Hier over ons aanbod daltonopleidingen, met verwijzing naar de kennisbank

Maatwerktrajecten

Coaching en supervisie

Webinars en masterclasses

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.