Het kind een stem geven

Tot en met 10 januari zullen er geen fysieke scholings- en begeleidingsactiviteiten plaatsvinden. Als de scholen weer open gaan op 10 januari, wordt er in overleg afgestemd op welke wijze geplande scholing en begeleiding doorgaat.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.