Het kind een stem geven


Door Chanti Janssen

Na een fantastische tijd bij Wenke Perspectief geeft ik het stokje door aan Laura. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek en rond ik mijn medische basisopleiding af. Misschien denk je, dat is wel totaal iets anders dan dat je bij Wenke Perspectief deed? Maar voor mij is dat niet het geval. In alle gevallen gaat het naar het luisteren van de stem. De stem die gesproken wordt, de stem die wordt gehoord, de stem die niet gesproken wordt en de stem die niet wordt gehoord.

In alle gevallen gaat het naar het luisteren van de stem. (Chanti Janssen)

Doordat mijn aandacht daar heen gaat, gun ik Wenke Perspectief een heldere andere stem in de dagelijkse gang van zaken.
Je zult mijn stem blijven horen door de nieuwsbrief & een workshop die in ontwikkeling is, dat voelt welkom, warm en betrokken.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.