Het kind een stem geven


De mythe over moed
van instandhouden en verbergen
openen
om plaats te maken
voor het sprookje
van het vrij gevende kind
een stem geven.

Annemarie Wenke, geschreven op 13-2-2018 te Zwolle

Welke stem had jij als kind welke je nu mist?

Voor wie de antwoorden wil delen. Antwoorden zijn welkom via [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.