Het kind een stem geven

Welkom op de downloadpagina van Wenke Perspectief. In navolging van onze missie om het kind een stem te geven, hebben we een verzameling nuttige documenten, onderzoeken en leermiddelen samengesteld die gericht zijn op betekenisvol, aansprekend onderwijs.

Deze materialen - gecreëerd en verzameld door ons team van opgeleide experts - zijn bedoeld om u te inspireren en u te ondersteunen bij het creëren van een rijke leeromgeving waarin het kind centraal staat. Ze zijn ontworpen om u te helpen verkennen en te reflecteren op de vraag welk beroep kinderen op onderwijsinstellingen en leerkrachten doen.

We hebben onze downloads in verschillende categorieën onderverdeeld om u te helpen vinden wat u nodig hebt. Of u nu op zoek bent naar artikelen die licht werpen op onze pedagogische filosofie, praktische hulpmiddelen voor het opzetten van een rijke leercultuur, of voorbeelden van 'best practices' in actie, u kunt ze hier vinden.

💡
Als u vragen heeft over onze downloads of als de door u benodigde informatie ontbreekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ons team bij Wenke Perspectief wenst u veel succes bij het verkennen van onze materialen en bij het aangaan van uw eigen onderzoekende, lerende trajecten.


Pedagogische Filosofie en Nader Onderzoek


Praktische Handleidingen en Tools


Case Studies en Best Practices


Nieuwsbrieven en Actuele Informatie


Juridische Documenten/Beleidsdocumenten

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.