Het kind een stem geven

Zo trots dat we steeds meer begeleiding kunnen bieden aan scholen & IKC's over het werken met het kindportret. Ter inspiratie delen we dit filmpje: http://www.steljevoor010.nl/nieuws/ieder-kind-is-een-wetenschapper/

Ook horen wat het kind je vraagt te ontwikkelen?
Door het maken van een kindportret leer je met frisse zintuigen waarnemen en zien wat jij kunt ontwikkelen in de groep/in het team/op school.

Waar hield je als kind van?
Hoe zie je dat terug in je werk?
Welke stem had je als kind die je nu mist?

Wat vraagt dit kind in wezen van jou?

Op welke ideeën brengt het kind je?
Wat heeft dit van doen met je eigen verlangen?

Hoe kun je ruimte maken voor wat het kind in jou naar boven brengt?

- Waarvoor ga je ruimte maken?
- Wat betekent dit concreet voor ritme/tijd ten aanzien van voorbereidingen, uitvoering en evaluatie/reflectie?
- Welk ongemak brengt dit met zich mee?

Waar ga je (mee) beginnen? Wat wordt de eerste stap?

Een eerste stap kan zijn om Wenke Perspectief te mailen of bellen hoe we je kunnen begeleiden! Maar je kunt het ook eerst zelf proberen, door te ontdekken leren we ook. Heb je hulp nodig, weet ons te vinden: [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.