Het kind een stem geven

Een moderne vormgeving en indeling in tags. Tags zijn zowel categorieën als verzamelingen als identificaties als een manier om iets te zoeken.

We hebben ook Instagram meteen geïntegreerd:

Hier kun je vervolgens iets bij of omheen vertellen.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.