Het kind een stem geven

In mijn werk als kwaliteitszorgmanager op de Katholieke Pabo Zwolle hield het me al intens bezig. Het ging niet enkel om het goed doen. Het ging ook om de goede dingen doen. Maar wat is goed? Peter Senge liet er al fantastische plaatjes van zien, die ontstaan als je met iedereen rekening wilt houden. Zelf heb ik ook ervaren hoe dit mij eerder van waar het mij om gaat afleidde, dan me er naar toe bracht.

Een vraag naar of je goed bezig bent, is altijd een vraag die van doen heeft met waarden. En om de vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk weet te hebben van de 10 waarden waar het jou om draait in het leven.

In het kader van het onderzoek ben ik bezig met het ontwikkelen van mijn RUGGENGRAAT. Om te leren staan in en voor waar het mij om draait, om dit al doende, explorerend naar buiten te kunnen brengen. Er naar te leven.

Je vindt je ruggengraat in drie stappen:

  1. Eerst schrijf je alles wat je belangrijk vindt in je  werk op. Ieder woord op aparte stukjes karton. Daarna alles wat je thuis belangrijk vindt, vervolgens wat je belangrijk vindt in je ontwikkeling en tot slot wat voor jou belangrijk is mbt religie/spiritualiteit. In totaal heb ik zo'n 60 kaartjes geproduceerd. (Het minimum is 40!)
  2. In de volgende stap ga je terug naar de helft van de kaartjes, door steeds per twee kaartjes de belangrijkste te houden.
  3. Tot slot bouw je met de overgebleven 20-30 kaartjes je ruggengraat door steeds de vraag te beantwoorden: welke is belangrijker, deze of deze? Uiteindelijk vormen de bovenste 10 kaartjes je ruggengraat.

Het vinden van je ruggengraat is een leuke exercitie, vooral als je stap 2 en 3 samen doet. Het geeft het werken vanuit de WHY uit de Golden Circle van Simon Sinek, op een nieuwe –persoonlijke - laag betekenis. Tegelijkertijd besef je wat een TOEWIJDING het vraagt te werken naar het 'goede' wat je jezelf en de ander gunt!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.