Het kind een stem geven

We hebben genoten van ons samen werken en onderzoeken tijdens de start van het 4-D LAB Ouderbetrokkenheid.

Vanuit Heliks en Wenke Perspectief initiëren en faciliteren we dit 4-D LAB Ouderbetrokkenheid. Hierin gaan we met een groep leidinggevenden van vernieuwingsscholen ons dit schooljaar verdiepen in de vraag: Hoe is ouderbetrokkenheid vorm te geven zodat de stem van het kind erin doorklinkt.

We verzamelen het hele jaar in onze eigen werkpraktijken rakende situaties, bestuderen  literatuur en hebben vijf LAB-bijeenkomsten waarin we elkaar ontmoeten, onze persoonlijke kennis en ervaringen delen en onderzoekend ontsluiten wat we weten met elkaar.

Tijdens de start van het 4-D LAB kwam er veel materiaal op tafel en is de complexiteit duidelijk zichtbaar. Het verkennen van relaties met het tekenen van driehoeken, het gesprek, delen van anekdotes en bestuderen van de stukjes tekst/literatuur leverden een rijke bijdrage als start van ons onderzoek.

Mijn nieuwsgierig-zijn is verder aangewakkerd en heeft richting gekregen in de vraag: Welke professionaliteit is gevraagd in het realiseren van 'we doen het samen' met erkenning van ieders expertise, rol, taak?

Op 4 november ontmoeten we elkaar weer. Wil je nog heel graag instromen? Neem dan even contact met ons op via  [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.