Het kind een stem geven

Door Marian Koolhaas en Annemarie Wenke

Afgelopen periode stond in veel van onze opleidingen het werkende principe "Interaction of Grouplife" centraal, de horizontale lijn van het daltonspeelveld: samenwerk en zelfstandigheid.  Met de directeuren en Ib'ers zoomden we op teamniveau in op de vraag:

Hoe door verbinding leiding geven aan de eigen daltonschool?
Hoe vanuit verbinding beweging brengen in schoolontwikkeling én teamontwikkeling én ouderparticipatie?

Verbinding concreet maken binnen je team en naar ouders vraagt heldere visie, dalton is hierin fundament. Het geeft gezamenlijke taal aan het gesprek en richting aan de beweging die ertoe doet én laat iedere stem hierin doorklinken. Zo eenvoudig en toch niet altijd vanzelfsprekend.

Leiding geven aan 'Interaction of the grouplife' maakt duidelijk dat dalton mensenwerk is en dat de leider als mens gevraagd wordt. De mens, die vanuit zijn/haar functie verantwoordelijkheden heeft.

Het model op blz 294 uit Verbindend Vermogen van Marco Buschman spreekt de deelnemers aan, om dit besef concreet handen en voeten te geven.

blz. 294 uit: Verbindend Vermogen van Marco Buschman.

Tijdens de opleiding hebben we het werken met het model van Kouzes en Posner in verbinding gebracht met ieders persoonlijke 'ruggengraat', waarin persoonlijke waarden zijn geordend en teruggebracht tot de 10 waar het deze mens altijd om draait. Het is iedere keer opnieuw verrassend om te zien, hoe de stem van het (eigen) kind hier doorheen klinkt.

Leren luisteren naar de stem van het (eigen) kind, is waar Helen Parkhurst ons in wezen ook in voorging... Dat meer durven toelaten, in interactie met de ander en het andere is waar we graag werk van maken.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.