Het kind een stem geven

Als je
goed
om je heen
kijkt,
zie je
dat alles
gekleurd
is.
(gedicht: K. Schippers)

Wat zie jij?
Waar kijk jij naar?
Waarvoor sluit jij de ogen?

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.