Het kind een stem geven

Gestart met de teams uit Balk en Bolsward. Samen gaan we al lerend aan de slag met het zo uitwerken van de kernwaarde reflectie, dat het mee de gewenste daltonontwikkeling vorm geeft.

We starten bij het persoonlijke verhaal van Helen Parkhurst én de leerkrachten zelf, om te komen tot uitspraken waarom een ieder op deze daltonscholen op zijn plek is.

Vanuit dit 'why' ga ik in op waarom reflecteren en hoe dit mogelijk vorm kan krijgen op scholen. Nadruk ligt op het volledig leren, hoe mensen/kinderen verschillend instappen in een leerproces en hoe die verschillen werkbaar benut kunnen worden.

Na de pauze gaan drie bouwen aan de slag met concrete uitwerkingen in de praktijk. Het vraagt discipline vanuit de 'why' te blijven werken. De moeite wordt genomen en er ontstaan prachtige plannen, die de komende tijd worden uitgevoerd.

  • reflecteren in de bouwhoek
  • omgekeerde instructie
  • ontwikkelen talentenmuur
  • eigen leerdoelen en de leerpuntenkast
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.