Het kind een stem geven

In de eerste weken net na de zomervakantie kom ik het in al mijn gesprekken met mensen uit het veld tegen: goede voornemens. En... dat het daar vaak bij blijft. Durven kiezen waar je echt voor wilt gaan, blijkt vaak te stranden in de hoeveelheid 'werk' die er in die eerste weken op je afkomt. Dan kan het er echt even niet bij... En daar blijkt veelal de misvatting te zitten.

Bij werken vanuit je intentie komt er niet iets bij; je verandert je mind-set van waaruit je je werk doet!

Mijn zoon komt thuis, het is de eerste echte schooldag geweest in het vo. Stoom komt nog net niet uit z'n oren. De hele dag zijn er regels over hem uitgestort en 'preken' dat het een heeeeel druk jaar wordt. Gek wordt hij er van! Ik voel de onmacht in me naar boven komen. Hij was voor het eerst gelukkig in zijn klas, had er zin in, en nu...? Kan me niet voorstellen dat leerkrachten dit met hun eerste les beogen. Het is wel wat ze bij mijn kind bewerkstelligen. Maar wat beogen ze dan wel? Hebben ze daar over nagedacht? Weten ze dat eigenlijk? En gunnen ze zichzelf de ruimte zich daarin te ontwikkelen samen met hun team?

Als je nog tips wilt om vanaf het begin samen van start te gaan, bekijk de 10 tips van Onderwijs maak je samen!

Meer en meer ontdek ik op een diepere laag, hoe mijn intentie zich centreert rondom de vraag wat het betekent voor het pedagogisch-didactisch handelen om een school te zijn waar plezier in leren centraal staat. Een school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Waarin leren van het leven, al onderzoekend, experimenterend, ontvangend, eigen makend, creërend gewoon is... Een school van de kinderen in plaats van voor de kinderen.

Mijn meest onthutsende ontdekking? Die plek is het al! Nu de kunst leren verstaan, die volledige rijkheid van het samen leren en leven én dat wat daaruit als leerstof naar voren komt beet te pakken. Eigen waarnemingen voor waar nemen. Te gebruiken als input om de inhoud uit methodes, geïnspireerd door en 'met jouw kinderen voor ogen' opnieuw te ontwerpen tot lessen en taken die jou en de kinderen passen.

Zo werken vraagt vertrouwen, putten uit eigen waarneming en kennis, je ondernemerschap en creativiteit aanboren, en - in contact met het geheel van bronnen waarmee je werkt en de visie van de school - zelf regisseur zijn van het onderwijs in de groep en daarin elke dag mogen leren van de kinderen. Beseffend, dat gedurende de dag er samen met de kinderen heel veel voorbereiding plaatsvindt voor de dag/week/periode erop. Dat proces structureel betrekken en daaruit een werkwijze ontwikkelen waardoor kinderen zelf meer grip en eigenaar worden van het leerproces (omdat het expliciet betrokken wordt als leerinhoud). Een geeigende werkwijze, die bij jou als leerkracht en jouw talenten past. Een mind-shift in het voorbereiden van onderwijs, waarmee ik betrokkenheid, plezier en vitaliteit zie ontstaan.

Dit jaar ga ik samen met scholen verder met het ontdekken wat het betekent om vanuit deze intentie te werken. Als instrument gaan we aan de slag met het ontwikkelen van het integraal werken met portfolio, inclusief de bijbehorende gesprekken en de doorwerking in taken (en de begeleiding daarbij). Het hier samen voor kiezen en tijd inruimen, het samen kennis creëren en delend naar buiten brengen en het genieten van de opbrengst/ontwikkeling vormen de belangrijkste criteria.

Wil je bijdragen aan dit onderzoek, wil je ons ergens op attenderen, of anderszins iets opmerken, stuur dan een mail.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.