Het kind een stem geven


Hans Wenke schreef een artikel voor het nummer van Daltonvisie wat geheel in het teken stond van het afscheid van voorzitter Willem Wagenaar. Lees hieronder het gehele artikel.

Bron: DaltonVisie, jaargang 11. Nummer 3. Maart 2023.


You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.