Het kind een stem geven

Het Daltoncafe, een initiatief waarbij mensen samenkomen en inspiratie opdoen, werd sinds lange tijd weer fysiek georganiseerd; en wij waren erbij. Brigitte Witmus en Annemarie Wenke vertelden tijdens het daltoncafé over het onderzoek wat de daltonopleiders in Nederland (DNO) doen naar DE TAAK.

We maakten als voorbereiding twee posters over ons denken over de dalton periodetaak en hoe we hiermee aan het werk zijn in onze eigen werkpraktijken. Het leverde geanimeerde gesprekken op met geïnteresseerde leerkrachten en directeuren uit PO en VO scholen.

En natuurlijk konden wij ook zelf inspiratie tanken bij de stands van scholen.
Het was een geslaagde bijeenkomst en heel fijn om elkaar weer live te ontmoeten.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.