Het kind een stem geven

We genieten nog steeds na van onze twee heerlijke dagen samen werken en leren over Dalton en burgerschapsonderwijs en de eigen rol  in interaction of grouplife. Volgend schooljaar vindt de management-2-daagse plaats op  donderdag 10 en vrijdag 11 april 2025.
Houd je de dagen ook vrij? Wij kijken er nu al naar uit je dan te ontmoeten!

"Let us think of school as a place where community conditions prevail as they prevail in life itself." (Helen Parkhurst)
Dalton en burgerschapsonderwijs gaan hand in hand. Er is een continue wisselwerking tussen dat wat van buitenaf de school in komt en het ontwikkelen van vaardigheden die het werken vanuit de daltonkernwaarden verdiept op alle niveaus in de school (parallel proces).

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.