Het kind een stem geven

Komend schooljaar zullen we deze praktijk- en persoonsgerichte daltonopleiding, onderlegd met theorie, in ieder geval weer verzorgen op vrijdagen in het midden van het land.
Bij voldoende deelname starten we in januari 2025 ook een traject  in Noord-Nederland. Dit naar aanleiding van een vraag van drie directeuren en hun IB'ers/kwaliteitscoördinatoren, om met de opleiding in de regio sterkere verbindingen te creëren tussen daltonscholen. Een prachtig initiatief wat wij graag ondersteunen.

Dus wil je de achtergronden van het wat en hoe van het dalton leidinggeven als 'way of living' verder leren kennen, met elkaar onderzoeken welke andere mogelijkheden de daltonvisie biedt voor zaken waar je tegenaan loopt en geïnspireerd raken door de aanpak op andere scholen? Dan is onze opleiding wellicht ook iets voor jou. De opleiding biedt volop gelegenheid je persoonlijk verder te bekwamen in je leidinggevende rol/taak op een daltonschool.

De opleiding wordt gegeven door opleiders met een rijke en doorleefde daltonachtergrond, die aandacht hebben voor je persoonlijke daltonontwikkeling.  

We zijn erop gericht je handelen in de praktijk te ondersteunen en verdiepen, om dalton als way of living in jouw school te versterken.

De opleiding tot Dalton-leidinggevende en IB start in september 2024 én in januari 2025.
De data voor 2024-2025 in het midden van het land zijn op vrijdagen:
27 september 2024, 22 november 2024, 17 januari 2025, 7 maart 2025, april leergesprekken, 16 mei 2025, 20 juni 2025 (afstuderen).

De opleiding in Noord Nederland start bij voldoende potentiële deelnemers op 24 januari. De vervolgdata in dit schooljaar zijn op maandag 10 maart 2025, dinsdag 13 mei 2025, dinsdag 10 juni 2025. In het schooljaar 2025-2026 worden nog twee dagen gepland op maandag of vrijdag in september en november.
Dus heb je mogelijk interesse wil je het dan ons laten weten?

De beschrijving van de opleiding vind je hier.

Wil je meer weten, of je interesse laten weten? Stuur dan een een mail naar [email protected], dan praten we verder.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.