Het kind een stem geven

De opleiding is nog in volle gang en we krijgen alweer de eerste aanmeldingen voor komend schooljaar binnen. :) Ook komend schooljaar zullen we de opleiding dus weer verzorgen op vrijdagen. We starten eind oktober; in maart worden de exacte data bekend.

De opleiding wordt gegeven door opleiders met een rijke en doorleefde daltonachtergrond, die aandacht hebben voor je persoonlijke daltonontwikkeling.  

We zijn erop gericht je handelen in de praktijk te ondersteunen en verdiepen, om dalton als way of living in jouw school te versterken.

Zie voor een impressie van de eerste dag hier.

Loop je tegen zaken aan waar je graag met anderen over wilt sparren, wil je de achtergronden van het wat en hoe van het dalton leidinggeven verder leren kennen, wil horen hoe andere scholen het aanpakken en je persoonlijk verder bekwamen in je rol/taak? Dan is onze kleinschalige opleiding met een persoonlijke benadering wellicht ook iets voor jou.

De opleiding tot Dalton-leidinggevende start weer in oktober 2024.
Meer informatie over de opleiding in het algemeen vind je hier.
Het ervaringsverhaal een IB'er die de opleiding volgde vind je hier.

Wil je meer weten? Stuur dan een een mail, dan praten we verder.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.