Het kind een stem geven

Yes! Die wordt dit jaar weer georganiseerd door Wenke perspectief, gegeven door Annemarie Wenke met gastdocenten uit daltonscholen. We gaan zeker van start in november, daar zijn we heel blij mee. En er is nog ruimte om deel te nemen.

Ben je benieuwd naar een opleiding die wordt gegeven door opleiders met een rijke en doorleefde daltonachtergrond, die aandacht hebben voor je persoonlijke daltonontwikkeling? Bekijk hier de opleiding. Wil je meer weten? Neem gerust contact op dan praten we verder.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.