Het kind een stem geven

Hoe rond jij, ronden jullie het jaar af; in de klas met het team?

Voor ons is het een tijd om, ondanks de hectiek, samen stil te staan bij de weg die dit jaar is afgelegd - die we met elkaar hebben afgelegd - door deze weg letterlijk in beeld te brengen met het delen van anekdotes. Vervolgens is het mogelijk samen te ontdekken wat de meest impactvolle ervaringen hebben betekend voor wat belangrijk is in het werk en samenwerk en hoe we onszelf hierin hebben ontwikkeld.

Met deze (ervarings-) waarderende benadering ontstaat er vaak iets magisch, als je (pas) daarna kijkt hoe deze ontdekkingen verbonden zijn met de doelen die er waren bij de start van het schooljaar. De inkleuringen die met deze werkwijze in beeld komen, blijken vaak veel rijker en genuanceerder dan er vooraf bedacht kon worden.

Op 5 juli staan wij als Wenke Perspectief team op boven beschreven wijze stil bij ons werk het afgelopen jaar. Een bewogen jaar waarin ik vooral trots ben. Trots hoe we met elkaar ervoor gezorgd hebben, dat Wenke Perspectief echt niet langer een eenmanszaak is maar een opleidingsinstituut. Een opleidingsinstituut waaraan betrokken free-lancers zich hebben verbonden, om met elkaar 'het luisteren naar de stem van het kind' verder de wereld in te brengen. Dankbaar ook dat ik hier komend schooljaar weer 3,5 dag actief aan bij kan dragen.

Geïnspireerd door onderstaande gedicht ga ik niet alleen vragen naar de gouden momenten, maar ook naar de grootste fout en hoe deze je de weg terug heeft laten vinden in wat voor jou belangrijk is; jouw stem in opvoeden en onderwijzen.

Welke fout heeft jou laten dwalen en de weg weer terug doen vinden?

Laat mij fouten maken

Laat mij
Laat mij lekker fouten maken
Laat mij verdwalen en de weg kwijt raken

Laat mij
Laat mij het honderd keer proberen
Laat mij maar doen en daarvan leren

Laat mij
Laat mij tot ik het zelf ontdek
Laat mij, gun mij die blauwe plek

Laat mij
Laat mij zelf de strijd aanbinden
Laat mij zelf de weg weer vinden

Laat mij
Maar verlaat mij nooit
Als ik je nodig heb, wil ik ergens heen

Naar Arie de Bruin, geïnspireerd door J. Korczak over "Laat kinderen fouten maken en laat ze met een blij gemoed hùn weg in het leven vinden."


We wensen je een mooie afsluiting van het schooljaar samen met de kinderen en een heerlijke zomervakantie! Geniet ervan en heel graag tot in het nieuwe schooljaar!

Hans, Marian, Neelke, Tabitha, Laura en Annemarie.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.