Het kind een stem geven

Vandaag hadden we in Amersfoort de daltonvisitatie van Wenke Perspectief door de Commissie Opleiding en Nascholing van de NDV.

Het was een fijn gesprek met goed voorbereide commissieleden, die uitnodigende nieuwsgierige vragen stelden over ons werk.

Super fijn ook, dat (en hoe) we dit gesprek met zn drieën konden doen. Een gesprek waarin we onze diversiteit als één verhaal konden delen.
We kregen mooie complimenten aan het eind: compleet verhaal, goed toetsbaar, inspirerend en dat we durven een eigen geluid te laten horen in teruggaan naar de bron en het kind een stem geven. En we kregen een mooie ontwikkelopdracht, om vooral zo door te gaan en de opbrengsten van ons procesgericht werk verder te concretiseren.

Heel blij gingen we weer huiswaarts. 😊

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.