Het kind een stem geven

Annemarie ontwikkelt en geeft o.a. opleidingen, laat zich inspireren door de natuur en schrijft hierover gedichten. Met het vallen van de bladeren ontstond dit gedicht 'Herfst'.

Herfst

Durven
Bladeren laten vallen
Stevige takken
Van jaren werk
Zien en vertrouwen

Keuzes maken
Waaruit het werk
Fris en vernieuwd
Kan ontknoppen
Door de stilte

Rust

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.