Het kind een stem geven

We merken als opleiders dat er op een heel aantal scholen als gevolg van Corona relatief weinig met elkaar gesproken is over dalton. Scholen vragen ons voor een daltonbooster.

Hiervoor hebben we een dagdeel scholing ontwikkeld waarin we het waarom van het werken vanuit de daltonkernwaarden opfrissen en het waartoe van de middelen die we hiervoor inzetten. Het geeft een duidelijk kader om met elkaar in gesprek te gaan over waar leerkrachten trots op zijn en waar zij mogelijkheden zien om zich verder te ontwikkelen.

Het dagdeel wordt voor iedere school op maat gesneden na een dag groepsbezoeken samen met de daltoncoördinator.

Het geheel faciliteert het echt in dialoog gaan met elkaar en kritisch de eigen praktijk van daltononderwijs geven te onderzoeken. Van hieruit blijkt er maar weinig nodig om zich weer te laten inspireren door de kernwaarden  en samen een doel te formuleren waar de komende periode aan gewerkt wordt. Een doel wat recht doet aan eigenaarschap op alle levels.

Wil je ook een Daltonbooster inplannen? Dat kan! Het betekent voornamelijk dat de visie op een concrete manier opnieuw vernieuwend aan de orde komt.

Wij zijn blij met de reacties na afloop van de scholen waar we komen. De meest gehoorde terugkoppeling is: 'Ik ben weer aangezet!'

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.