Het kind een stem geven

Iedereen vindt reflecteren belangrijk, alleen komen we er vaak niet aan toe...

Om de urgentie van reflecteren te verhogen hebben we op de Plantage in Houten een reflectie-trap ontwikkeld aan de hand van de vraag: Waarover willen we dat kinderen echt zelf nadenken en hierin zelf initiatieven ontplooien?

Het resultaat: de reflectietrap.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.