Het kind een stem geven

maandag op de Ichthus met het team gewerkt aan de Leerlijn verantwoordelijkheid nemen, door zichtbaar te maken wat er al gebeurt. Kijken bij elkaar in de klas. Delen routines van werken. Geïnspireerd en met heldere doelen voor de komende periode afgerond.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.