Het kind een stem geven

Voor ons was 2023 een heel ander jaar dan we bij de start voor ogen hadden. Een jaar waarin gezond zijn een diepere betekenis heeft gekregen en de waarde van samen stevig ervaarbaar werd.

We zijn blij dat de wereld van Annemarie weer groter wordt en het einde van het behandeltraject in zicht komt. Naar verwachting zal ze na de voorjaarsvakantie weer een nieuwe fase beginnen; één gericht op herstel en re-integratie.

"Ik vernieuw mijn leven
door los te laten
wat ik niet langer
nodig heb
om me verder te ontwikkelen."

We zijn dankbaar voor de wijze waarop we vanuit Wenke Perspectief samen met jullie, het werkveld, door hebben kunnen werken aan het vernieuwen van ons onderwijs van binnenuit: echt luisterend naar en gehoor geven aan de stem van het kind.

Wij geloven dat het kind in ons initieert wat we verlangen én dat het richting geeft aan het vernieuwen van de dagelijkse praktijk.
We kijken ernaar uit wat we hierin met elkaar te weeg brengen in 2024.

Een 2024 met veel geniet-momenten gewenst!

Tot in het nieuwe jaar,
Annemarie, Hans, Laura, Marian, Neelke en Tabitha.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.