Het kind een stem geven

Na een enerverende novembermaand die bol stond van activiteiten waar deze nieuwsbrief vol mee staat, rollen we via Sint- en Kerstvieringen langzaam in de naderende periode van bezinning.

December-bezinning
Nu
Bladeren tot rust gevallen
Kleuren voorbij de horizon
Laat essentie zich horen

Tijd nemen
Ervaringen omzetten
Tot daadkracht
Voor de ziel

Ruimte voelen
De geest krijgen
Hart maakt een sprongetje
In vreugde

Gewicht geven
Bewustzijn verruimen
Waardevol ervaren
Wat toevertrouwd is

Flow ervaren
In het onbekende
Licht van binnenuit
Staan

Wat neem jij waar in deze tijd? Welk verlangen komt in het licht te staan?

We wensen jullie een mooie decembertijd!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.