Het kind een stem geven

Klassenbezoeken op de Paadwizer

Vanochtend ga ik met de DoorKijkWijzer zien hoe leerlingen op de Paadwizer verantwoordelijkheid krijgen en nemen in het leerproces. Wat spreekt deze leerkracht aan? Welke talenten openbaren zich? Om vast te kunnen stellen wat nodig is om vorm en inhoud te geven aan het thema verantwoordelijkheid: in relatie tot het kind, de eigen groep en gezamenlijk als school.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.