Het kind een stem geven

Wenke Perspectief participeert in het 4D-onderzoek Vocational Skills, geïnitieerd door Caroline Kal van de Onderneming te Zutphen. Een onderzoek naar roeping. Het ontrafelen hoe je in jezelf de instrumenten (h)erkent waarmee jij bijdraagt aan het geheel en zo al doende nieuwe samenleef en samenwerk patronen laat verschijnen (in scholen).

Onderzoek is voor mij leven. Er is geen onderscheid tussen werk, thuis of onderzoek. Alles is onderzoek en in alles vind ik mijn werk. In contact met de ander ontmoet ik exact de thema's waar het om draait, die mij uit het hart gegrepen zijn. Het bewustzijn van het kind en wat het van de ouder/leerkracht behoeft een terugkerend thema. Met het onderzoek wil ik door het verzamelen van ontmoetingen in anekdotes het bewustzijn vergroten waar het in onderwijs in wezen om draait, wat op dit moment verlaten wordt en wat de thema's zijn die aandacht vragen.

Hiermee creëert dit onderzoek de grond voor de moed die nodig is om de dominante structuur (cultuur) te doorbreken. Jezelf aan te spreken op dat wat jij weet wat er in wezen toe doet. En wat nodig om hier naar te leren handelen. Het beoogt de hierin tevoorschijn komende nieuw ritme voor leren en leven vanuit zelfstandig-samenwerken te ontwikkelen, tot een structuur die in lijn is met het wezenlijke van een school.

Op dit blog deel ik mede wat ik hierin te weten ben gekomen vanuit de verschillende rollen die ik in het leven heb.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.