Het kind een stem geven

In het filmpje van Brene Brown ontmoet ik het onderzoek dat ik wil verrichten.Het kwetsbaar onderzoeken van zelfstandig en oprecht bijdragen aan samen werken en leven. Het herkennen en ontwikkelen van eigenheid, als verantwoordelijkheid. Ervaren van de verbinding die aanwezig IS. Ik noem het liefde en ontdek hoe die kernwaarde (wel of niet) doorwerkt in alles wat ik doet: thuis, op school, elders.

Het was zo verrassend fijn om te zien hoe, op de eerste school waar ik aan de slag ging met het formuleren van kernwaardes mbv het bouwen van de ruggengraat, liefde bovenaan kwam te liggen. Ik ontmoette in deze leerkrachten een extra motivatie voor het bewust worden hoe we dit weten elke dag door geven, als het hart van onderwijs geven.

Anekdotes blijken meer en meer een meesterlijk instrument om bewust te worden hoe liefde stroomt in momenten die je raken. Anekdotes zijn voorvallen, gebeurtenissen of rake uitspraken, gevat in een verhaal. Het is een vertelling van een stukje uit het echte leven dat raakt. Ze worden net zover naar binnen als naar buiten toe vertelt. In het verzamelen van anekdotes onderzoek je je eigen werkpraktijk. Gekoppeld aan je ruggengraat creëert het moed om belemmerende structuren te doorbreken. In het delen van anekdotes met elkaar ontstaat de werkelijke bewustwording how jij je waarden doorgeeft in de concrete praktijk. Ik zie hoe het mensen stevigheid geeft; de moed om ergens voor staan (ipv doen wat 'moet').

Het onderzoek heeft de intentie dit gedragen weten uit te bouwen tot eigentijds aansprekend onderwijs geven. Onderwijs waarin weten en niet-weten elkaar als vanzelfsprekend continu ontmoeten als (leer)krachtige kwetsbaarheid; een thuisbasis, voedingsbodem voor (duurzame) ontwikkeling waar je van geniet!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.