Het kind een stem geven

Samen met leerkrachten de Lege Geaen het ontwerp gemaakt van het thema Kunst dat eind van de maand van start gaat in de onderbouw (groep 1-4) en de bovenbouw (groep 5-8). Iedere keer weer verrast door de inhouden die opborrelen als je samen begint met het laten leven van het thema. En hoe de ideeën voor het ontwerp van de activiteiten en de begeleiding ervan de komende 10 weken dan logisch ineen vallen. Zin, vertrouwen en energie de opbrengst van het werk.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.