Het kind een stem geven

We krijgen mooie reacties op ons plan, om dit schooljaar weer een management-2-daagse voor leidinggevenden, daltoncoördinatoren en IB-ers te organiseren.

Voor wie deze 2-daagse nog niet in de agenda heeft staan, het vindt plaats op 13 en 14 april 2023.

Thema's die tijdens deze twee dagen centraal staan: leren van en met elkaar, de pedagogiek van de didactiek, en hoe willen we omgaan met ouders vanuit de daltonvisie.

Heb je interesse, wil je het ons dan laten weten? Op basis van voor-inschrijving (zonder dat je eraan vast zit) gaan we aan de slag met het organiseren van de plek en grootte van de locatie.

Stuur een mailtje naar [email protected]

In de nieuwsbrief van januari volgt de uitwerking van het programma en de gekozen locatie.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.