Het kind een stem geven

Uit je comfortzone! Een online cursus voor Dalton-gevorderden geschreven door Wenke Perspectief. Opgenomen in een heuse studio. Het was mega uitdagend, leuk, verrassend en spannend!

Het doel van de cursus is:

- Inspireren door te kijken door de ogen van een kind.
- Opfrissen van het werken vanuit de daltonkernwaarden.
- Verbinden van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
- Het maken van een periodetaak

We hebben anderhalf uur gesproken over waar het in onze ogen om gaat: Echt luisteren naar kinderen, ontwerpen van rijk onderwijs en begeleiden van kinderen in het ontwikkelen van mensvaardigheden.

In januari komt de cursus online. We zijn reuze benieuwd hoe het er online uit komt te zien.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.