Het kind een stem geven

Op onze vooraankondiging van de management 2-daagse op 13 en 14 april hebben we al een heel aantal voorinschrijvingen ontvangen. Dank jullie wel voor jullie enthousiast reageren.

Bij ons zijn de voorbereidingen op deze dagen in volle gang. Het inhoudelijke programma staat in de steigers en we hebben verschillende locaties in optie staan. In de nieuwsbrief van januari kunnen we de plek en het programma bekend maken en de daarbij horende kosten.
Mocht je voornemens zijn te komen, laat het ons dan graag weten. Het helpt ons bij het maken van de keuze voor de locatie.

De management-2-daagse is voor leidinggevenden, daltoncoördinatoren en IB-ers!
Thema's die centraal staan: leren van en met elkaar, de pedagogiek van de didactiek, en hoe willen we omgaan met ouders vanuit de daltonvisie.

Wij kijken er naar uit veel van jullie hier te ontmoeten!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.