Het kind een stem geven

We organiseren dit schooljaar weer een management-2-daagse voor leidinggevenden, daltoncoördinatoren en IB-ers!

Thema's die centraal staan: leren van en met elkaar, de pedagogiek van de didactiek, en hoe willen we omgaan met ouders vanuit de daltonvisie.

Reserveer alvast de data in je agenda: 13 en 14 april 2023.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.