Het kind een stem geven

Ook als Wenke Perspectief hadden we een inspirerende startdag. We spraken over van alles en nog wat en betrokken dit op ons motto waar we mee bezig zijn: "De pedagogiek van de didactiek".  

Concreet werkten we aan de ontwikkeling van onze daltonopleidingen, waarin we deelnemers willen meenemen op leerreis om kijkend door de ogen van het kind nieuwe perspectieven te openen in hoe vernieuwingsgericht leren denken en doen. De Taak gaan we meer centraal stellen als instrument. De Taak is immers het daltoninstrument, wat een beroep doet op het ontwikkelen van een andere  didactiek en organisatievorm om pedagogische doelen te realiseren.

In de middag spraken we over wat we nog missen en waar we ons samen met een aantal scholen komend jaar in willen gaan verdiepen, nl: Wat betekent de daltonvisie voor hoe je omgaat met ouders?

Het was een fijne en gezellige dag, die richting geeft aan hoe we komend jaar samen gaan werken en waar we graag samen met jullie mee aan het werk gaan.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.