Het kind een stem geven

Een opleiding voor iedereen die nauw betrokken is bij vernieuwingsonderwijs en een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van vernieuwend (dalton)onderwijs.

Voor wie?
Voor iedereen die het werken vanuit de menselijke kernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie wil verdiepen en leren omzetten in werkvormen waarmee zij collega’s kunnen opleiden in een pedagogische didactiek waarbij er geluisterd wordt naar de stem van het kind.

Voor collega’s die aanvoelen dat ze tot meer leiderschap in staat zijn met een gezonde portie lef. Lef om nieuwe wegen te betreden binnen vernieuwingsonderwijs, om hier leiding aan te geven middels opleiden vanuit eigen nieuwsgierigheid met een sterke reflectieve houding.

Collega’s die behoefte hebben hierin samen te onderzoeken en werken met gelijkgestemden.

Wij beloven
Wij beloven dat je al onderzoekende de klank van jouw pedagogisch-didactische stem ontdekt en bewust wordt hoe jij hierin anderen kunt/wilt opleiden; waartoe jij je geroepen voelt in het vak van opleider zijn.

Ook zullen wij tijdens dit LAB een opleidingsboek ontwikkelen als naslagwerk.

Hoe gaan we te werk?
We richten een levendig 4-D onderzoekslab in wat je in de zone van ongemak laat herinneren waarom jij je verbonden voelt met dalton/vernieuwingsonderwijs en hoe je daar letterlijk werk van kunt maken. Het voert je terug naar het begin van de refompedagogiek, waarin Helen Parkhurst ruimte creëerde om zelf te experimenteren en onderzoeken hoe het onderwijs van binnenuit te veranderen opdat de stem van het kind gehoord wordt.

We werken samen vanuit persoonlijke leervragen aan het verdiepen van de betekenis van de pedagogische didactiek in de dagelijkse praktijk. Het LAB biedt een breed scala aan werkvormen, zodat je de klank en reikwijdte van jouw pedagogische stem gewaar wordt en leert gebruiken in het begeleiden en opleiden van collega’s.

In het Lab krijg je 4-D instrumenten en dalton-werkvormen aangereikt om tools in handen te krijgen die het kind doen zien, horen en waarnemen en daarmee aanzetten tot verdiepende reflectie van ons handelen.
4-D instrumenten als: het daltonspeelveld, anekdotes, het kindportret, het inrichten van een (kind)portfolio, het ‘echte’ gesprek en het pedagogisch stemspel.

We werken met hoofd, hart en handen; het denken, voelen, willen in relatie tot het doen. Je krijgt handreikingen in het werken met de contexten waar jij dagelijks (als opleider) mee te maken hebt. Je ontdekt welke rijkdom er is, hoe je ermee samenwerkt en waar on-/mogelijkheden liggen.

Voor deelnemers die collega’s willen gaan opleiden tot het daltoncertificaat zal er tussen de bijeenkomsten online supervisie ingericht worden.

Inhouden
Verdiepen van de menselijke waarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren vanuit de why, how en what en het effect op de initiërende stem van het kind als grond voor de pedagogische didactiek.
Je onderzoekt de betekenis voor de inrichting, het ontwerpen en uitvoeren van het onderwijs, voor de teamontwikkeling, voor benutten van diversiteit en culturen, communicatie en vragen stellen en andere actuele vragen die door de deelnemers worden ingebracht. Vragen die het verlangen naar een school waar je je inspirerend met en tot elkaar verbindt en waar persoonlijk-professionele ontwikkeling van 4-D (dalton)skills aan de orde van de dag is, om dit met elkaar werkzaam en maatgevend te realiseren.

Er is een literatuurlijst beschikbaar waaruit je keuzes  maakt om je eigen (en daarmee ons gezamenlijke) onderzoek verder vorm te geven.

In de laatste bijeenkomst voor de zomer weven we onze persoonlijke moedsproeven tot een gezamenlijk opleidersverhaal vanuit Wenke Perspectief.

Wat brengt deze opleiding?
De opleiding leidt op tot een opleider die:
- op eigen wijze doorleefd handen en voeten geeft aan de (dalton) kernwaarden vanuit het hart van de zaak: het kind
- grenswerker is als pedagoog
- basis 4D-instrumenten ervaren heeft en ermee kan werken op eigen wijze
- versterkend besef wat je zelf hebt bij te dragen als opleider (taak, roeping) en hoe jij dit in jouw werkpraktijk kunt realiseren.

Afronding
Na afronden van de moedsproef ontvangen deelnemers een CRKBO gecertificeerd certificaat vanuit Wenke Perspectief. Dit geeft de mogelijkheid om onder supervisie van Wenke Perspectief opleider te zijn vanuit Wenke Perspectief en cursisten op te leiden tot het daltoncertificaat.

Wanneer en waar?
Bijeenkomsten vinden plaats in de omgeving van Zwolle op vrijdagen van 9.30 – 15.30 uur. De data worden vastgesteld na het herstel van Annemarie Wenke en de eerste drie bijeenkomsten kunnen alvast opgenomen worden in de agenda's: 2/2/24, 29/3/24 en 7/6/24.

Voor deelnemers die collega’s willen gaan opleiden tot het daltoncertificaat zal er tussen de bijeenkomsten online supervisie ingericht worden.

Opleiders
Annemarie Wenke en Marian Koolhaas

Kosten
1250,- en 1850,- met supersvisie

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.